Jak trávíme den

    6,15 - 7,00   scházíme se  u Berušek

    7,00 - 8,30   scházíme se, hrajeme si u Berušek a Motýlků, tvoříme, stříháme, malujeme a kreslíme

    8,30 -  9,15  scházíme se v kruhu, cvičíme, svačíme

    9,15 -  9,30  trochu se učíme, zpíváme, hrajeme na hudební nástroj

    9,30 - 11,30  připravujeme se na pobyt venku, hrajeme si a sportujeme ne školní zahradě 

                              nebo jdeme na vycházku do okolí do okolí                    

  11,30 - 12,15  obědváme

  12,15 - 13,30  čteme pohádku a odpočíváme, kdo po pohádce neusne, 

                              potichu si hraje u stolečku, prohlíží knížky

  13,30 - 15,00  svačíme, hrajeme si, zpíváme a plníme úkoly, rozcházíme se

  15,00 - 16,15  scházíme se do jedné třídy dle plánu

 

 Co ještě děláme?

  chodíme a jezdíme do divadla a do kina

  hrajeme pohádky

  hrajeme na foukačky a harmoničky

  jezdíme na výlety

  chodíme do muzea, na výstavy a do knihovny

  navštěvujeme základní školy

  zúčastňujeme se výtvarných soutěží

 

  Nadstandardní aktivity

  plavání

  solná jeskyně

  lyžování

  bruslení

 

 Co nabízíme rodičům

  podívat se do třídy na pěkné stavby a obrázky

  vánoční dílnu a zpívání

  třídní schůzky s ukázkou práce dětí

  společné tvoření

  besídku v K-klubu

  zábavu u táboráku