Platby ve školním roce 2021-2022

    Úplata za předškolní vzdělávání

    Podle školského zákona č. 561/2004 Sb., a vyhlášky 43/2006 Sb., o předškolním vzdělávání

    je stanovena výše úplaty za předškolní vzdělávání od 1.9.2021 takto:

   Úplata na jeden měsíc činí 400 Kč.

   Předpis najdete zde  

 

    Stravné

    Podle školského zákona č. 561/2004Sb.,  vyhlášky 43/2006 Sb., o předškolním vzdělávání 

    a vyhlášky 107/ 2008 Sb.,je stanovena výše úplaty za stravné od 1.9.2021 takto:

    Celodenní stravné činí 41 Kč

    Děti 7 leté - celodenní stravné činí 43 Kč

    Vnitřní rád školní jídelny 2021 zde

    Kulturní akce

    Záloha na kulturní akce na celý školní rok 2021-2022 činí 800 Kč.

    V červnu  2022bude záloha vyúčtována.