Školní jídelna 

 Školní jídelna zajišťuje stravovací služby pro děti a personál školy. 

Dětem je poskytována vyvážená strava doplněná dostatkem ovoce a zeleniny.

Jsou dodržovány předepsané  intervaly mezi jednotlivými podávanými pokrmy.

Děti mají během dne dostatek tekutin, nenutíme  je k dojídání, motivujeme je k ochutnání stravy s ohledem na jejich zdraví. 

 Jídelníček je vyvěšen ve vestibulu budovy.

Personální zajištění:

Vedoucí školní jídelny :    Hlaváčová Jana

Mobil                                  604 941 431

Vedoucí kuchařka :          Stránská Renata 

Kuchařka :                      Berná Gabriela

 Důležité informace:

  -     denní stravné pro děti od 3 do 6 let tj. přesnídávka, oběd a svačina činí 41Kč

  -     denní stravné pro děti 7 leté činí 43 Kč

  -     úhrada stravného se provádí inkasem či složenkou nejpozději do 10. dne v měsíci

   -    stravné se odhlašuje den předem do 11,3Ohod. zápisem do omluvného listu ve vestibulu MŠ nebo telefonicky

        SMS zprávou na 604 941 431

Další informace o stravování upravuje Vnitřní řád školní jídelny  zde