Podrobné informace k zápisu k předškolnímu vzdělávání pro školni ro 2021-2022.

 
 
 
 
 

Elektonický předzápis zde: https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/jicin-fugnerova

 
INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE
 

MATEŘSKÁ ŠKOLA, JIČÍN, FÜGNEROVA 750

adresa: Fügnerova 750, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín
telefon: +420 736 260 304, +420 493 532 440
email: posta@2ms.jicin.cz
datová schránka: dmhq47r
PŘEDZÁPIS BUDE OTEVŘEN OD 19.4.2021
INFORMACE O DORUČENÍ ŽÁDOSTI A PŘÍPADNĚ DALŠÍCH DOKUMENTŮ:


VYPLNĚNOU A VYTIŠTĚNOU ŽÁDOST SPOLU S DALŠÍMI DOKUMENTY,
KTERÉ JE MOŽNÉ SI VYTISKNOUT PO VYPLNĚNÍ ELEKTRONICKÉ ŽÁDOSTI
ODEVZDEJTE V TERMÍNU ŘÁDNÉHO ZÁPISU MATEŘSKÉ ŠKOLE JEDNÍM Z TĚCHTO ZPŮSOBŮ:

  • DO DATOVÉ SCHRÁNKY ŠKOLY
  • EMAILEM - S ELEKTRONICKÝM PODPISEM ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE
  • POŠTOU
  • OSOBNÍM PODÁNÍM VE ŠKOLE *
* VHOZENÍM DO SCHRÁNKY K TOMU URČENÉ NEBO OSOBNĚ PO DOMLUVĚ V PŘEDEM STANOVENÉM ČASE


PRO VÍCE INFORMACÍ SLEDUJTE WEBOVÉ STRÁNKY MATEŘSKÉ ŠKOLY
ELEKTRONICKÝ PŘEDZÁPIS OD - DO
  • 19.4. - 5.5.2021
ŘÁDNÝ ZÁPIS OD - DO
  • 13.5.2021 08:00 - 16:00 hod.